Normal hours of operation / normale bedrijfsuren: 14:00-04:00 CET

Licentieovereenkomst (EULA)

Hieronder vindt u de EULA (Eindgebruiker Licentie Overeenkomst), die van toepassing is op alle ChrisTrains producten. Gelieve deze te lezen en te begrijpen.

In deze EULA wordt onder de AUTEUR Chris Longhurst en onder het SOFTWARE PRODUCT één van de van ChrisTrains gekochte payware add-ons verstaan.

Bij voortzetting van het installeren van het SOFTWARE PRODUCT, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze EULA. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze EULA, mag u het SOFTWARE PRODUCT niet installeren of gebruiken.


U MAG HET PRODUCT 10 KEER INSTALLEREN ALVORENS UW ACTIVERINGS-CODE VERLOOPT. HOU HIER REKENING MEE ALS U HET PRODUCT HERINSTALLEERT.

RESTITUTIE BELEID.

Omdat ChrisTrains producten als Digitale downloads worden opgeleverd, zijn alle aankopen definitief. Er wordt na het downloaden van een product geen restitutie verleend. Nieuwe downloads (van hetzelfde product) en hulp via de helpdesk blijven wel verkrijgbaar respectivelijk beschikbaar.

BEËINDIGING.
De AUTEUR van het SOFTWARE PRODUCT kan, zonder afbreuk te doen aan andere rechten, deze EULA te beëindigen als u zich niet houdt aan de bepalingen en voorwaarden van deze EULA. In het bijzonder, als ontdekt wordt dat uw persoonlijke licentiecode vrij verspreid wordt, via welk medium dan ook (niet beperkt tot het internet), zal uw licentiecode worden gedeactiveerd en zult u geen product updates meer ontvangen. In dat geval zal u een nieuw exemplaar van het SOFTWARE PRODUCT moeten kopen.

LICENTIE SOFTWARE PRODUCT.
Het SOFTWARE PRODUCT wordt uitgegeven voor persoonlijk, niet-commercieel en non-profit gebruik. Het is niet toegestaan om een vergoeding te vragen voor het distribueren van deze software om welke reden dan ook, hetzij als een op zichzelf staand product, hetzij als onderdeel van een compilatie. Het is niet toegestaan om het te gebruiken voor de ondersteuning van uw bedrijf of klanten. Het SOFTWARE PRODUCT mag NIET vrij verspreid worden op een website of via een andere distributie mechanisme.

LICENTIEVERLENING.
Deze EULA verleent u de volgende rechten: Installatie en gebruik. Als de oorspronkelijke koper, mag u een onbeperkt aantal exemplaren van het SOFTWARE PRODUCT installeren en gebruiken. U mag het SOFTWARE PRODUCT echter op slechts één computer tegelijkertijd gebruiken.

REPRODUCTIE EN DISTRIBUTIE.
U mag het SOFTWARE PRODUCT NIET reproduceren of kopieën ervan distribueren om welke reden dan ook (winst of anderszins). Hieronder valt, maar is niet beperkt tot, verspreiding als alleenstaand product of het bijsluiten van in een eigen product.

BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN.
Beperkingen op Reverse Engineering, Decompilatie, Decoderen en verandering (toevoegen, verwijderen of aanpassen): U mag het SOFTWARE PRODUCT NIET reverse-engineeren, decompileren, decoderen of aanpassen.

UPDATE EN ONDERHOUD.
Updates van het SOFTWARE PRODUCT zijn GRATIS.

SCHEIDING VAN COMPONENTEN.
Het SOFTWARE PRODUCT wordt in licentie gegeven als één product. De onderdelen ervan mogen niet gescheiden worden voor gebruik op meer dan één computer.
SOFTWARE OVERDRACHT.
Het is u niet toegestaan om uw rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst aan een derde partij over te doen. Hieronder valt, maar is niet beperkt tot, het doorverkopen van het SOFTWARE PRODUCT.

COPYRIGHT.
Alle titels en auteursrechten op het SOFTWARE PRODUCT (inclusief, maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, clipart, bibliotheken, en voorbeelden opgenomen in het SOFTWARE PRODUCT), de begeleidende gedrukte materialen en alle kopieën van het SOFTWARE PRODUCT zijn eigendom van de auteur van deze software. Het SOFTWARE PRODUCT wordt beschermd door copyright wetten en internationale verdragen. Daarom moet u het SOFTWARE PRODUCT als elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal behandelen.

GEEN GARANTIE.
De AUTEUR van dit SOFTWARE PRODUCT wijst uitdrukkelijk elke garantie voor het SOFTWARE PRODUCT af. Het SOFTWARE PRODUCT en de eventuele bijbehorende documentatie wordt verstrekt "zoals het is" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief - zonder beperking - de impliciete garanties op verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of inbreuk op het auteursrecht van derden. Het volledige risico voortvloeiend uit het gebruik of de prestaties van het SOFTWARE PRODUCT blijft bij u.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE.
In geen geval zal de AUTEUR van dit SOFTWARE PRODUCT aansprakelijk zijn voor enige speciale, indirecte, incidentele of indirecte schade of wat dan ook (inclusief -zonder beperking - schade voor het verlies van zakelijke winsten, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om dit product te gebruiken, zelfs als de auteur van deze Software zich bewust is van de mogelijkheid tot dergelijke schade en bekende gebreken.